Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Organizasyonun hedefleri doğrultusunda verimli bir yapıya kavuşması için tüm sistemlerin tasarımı ve yeniden yapılanması süreçlerini içerir.

  • Organizasyonun Tanımlanması
  • İş Süreçlerinin Tanımlanması
  • Yönetim Modellerinin Tanımlanması
  • Stratejik Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi
  • Yönetim Süreçleri ERP Uyarlaması
  • Raporlama ve Denetim Sisteminin Kurulumu