Re-Organizasyon

Değer üretmeyen organizasyonunun yeniden sonucu kar’a dayalı değer üretmesinin oluşturulma sürecidir.

  • Büyüme Sürecinde Reorganizasyon
  • Küçülme Sürecinde Reorganizasyon
  • Finansal Kiriz Sürecinde Reorganizasyon
  • Teknolojik Gelişmeye Uyum Sürecinde Reorganizasyon