İş Modeli Tasarımı

Herhangi bir Örgütün, nasıl değer yaratıp yeni işler kuracağını ya da geliştirip dönüştürülebileceğini oluşturma yöntemidir.

  • İş Modeli Tuvalinin Oluşturulması
  • Değer Önerisi (DÖ) Analizi
  • Yeni DÖ
  • Rekabet, Risk ve Tehditlerin Analizi
  • Yeni DÖ’ye Göre Reorganizasyonun Oluşturulması