İnsan Kaynakları Danışmanlığı

Çalışma atmosferinin mutlu ve verimli hale getirilmesi için sosyal, psikolojik, fiziksel ve hukuksal alt yapılarının hazırlanması sürecidir

 • Performans Yönetim Sistemi Tasarımı
 • Kariyer Yönetim Sistemi Tasarımı
 • İş Analizi, Görev Tanımı ve Norm Kadro Yapılması
 • Seçme ve Yerleştirme Sistemi Tasarımı
 • Ücret Sistemi Tasarımı
 • Eğitim Yönetim Sistemi Tasarımı
 • Hukuk Destekli İK Danışmanlığı
 • PSP İle Personel Seçim Hizmeti
 • Seçme ve Yerleştirme Hizmeti
 • NeuroHR ile Personel Seçim Hizmeti
 • Çalışma Bakanlığı ve Sigorta Denetimine Hazırlık Hizmeti
 • Özlük İşleri Yönetim Sistemi Tasarımı
 • İnsan Kaynakları ERP Sistem Geçiş Danışmanlığı
 • İnsan Kaynakları Departman Kurulum Tasarımı
 • İnsan Kaynakları Departmanı Yeniden Yapılanma Hizmeti
 • Çalışan Araştırmaları Hizmeti
 • Psikodrama ile Personel Seçimi
 • NeuroHR ile Personel Seçimi
 • Organizasyon Yapısının Oluşturulması
 • Performans Yönetim Sisteminin Kurulması
 • Kariyer Danışmanlığı