Hakkımızda

“Sizi ve kurumunuzu yarına hazırlar” sloganıyla/(mottosuyla), kurulduğu 2008 yılından itibaren faaliyet gösteren Yarına Hazırlık Enstitüsü (YHE), 2017 yılında 3 farklı markayı kendi çatısı altında toplayarak daha büyük bir aile olarak yoluna devam etmektedir.

Human and Mind, YHE’nin yönetim danışmanlığı alanında hizmet veren markasıdır.

Şirketlerin yarına verimli kalmalarına destek vermek amacıyla başlıca aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

Yönetim Sistemi Tasarımı (Planlamadan pazarlamaya stratejik ve performansa dayalı), kariyer yönetim sistemi tasarımı, iş analizi ve norm kadro çalışmaları, ücret sistemi tasarımı, eğitim yönetim sistemi tasarımı, hukuk destekli İK danışmanlığı, seçme ve yerleştirme sistemi tasarımı, psikodrama ile personel seçimi hizmeti, neuroHR ile personel seçimi hizmeti.

Human and Mind, şirketlere klasik çözümler değil her şirketin özelliklerini dikkate alarak özel çözümler üretmeyi temel ilke edinmiştir.