Dr.Altan Özkil

Dr. Altan ÖZKİL

EĞİTİM
Doktora : Endüstri Mühendisliği  (1997–2002, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ANKARA, TÜRKİYE)
Yüksek Lisans : Yöneylem Araştırması (1989-1991, Naval Postgraduate School, Monterey, CA, A.B.D.)
Lisans Derecesi : Kara Harp Okulu (1982-1986, Kara Harp Okulu, ANKARA, TÜRKİYE)

YAYINLAR

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings)  basılan bildiriler

 • 13 th International Symposium of Military Operations Research, Royal Military College of Science, Shrinvenham İNGİLTERE “Project Prioritization with Objective Criteria”
 • 11 th European Simulation Multiconferance ESM’97, Boğaziçi Üniversitesi, 1997, İstanbul TÜRKİYE, “Command Control and Communication Simulation For Fire Support”
 • 1 st NATO RTO SAS Symposium on The Role of Operations Resarch Tools and Techniques in Defense Planning, 1998, George C. Marshal European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, ALMANYA “Human Resources Management and Personnel Dynamics Simualtion”
 • 2 nd NATO RTO SAS Symposium on The Role of Operations Resarch Tools and Techniques in Defense Planning, 2000, George C. Marshal European Center for Security Studies, Garmisch-Partenkirchen, ALMANYA “Multi-Criteria Consensus Prioritization Model”
 • NATO RTO SAS Symposium on “Cost Structure of Military Systems and Life Cycle Costing”, 2001, Club Confair, Paris, FRANSA, “The Use of Life Cycle Cost and Its Nature”
 • NATO RTO SAS Symposium on “Cost Structure of Military Systems and Life Cycle Costing”, 2001, Club Confair, Paris, FRANSA, “ Life Cycle Cost Procourment Techniques”

1.2. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Kongresi, Bilkent Üniversitesi ANKARA, 1994, “Görerek Atış Silah Sistemlerinin Simülasyonu”
 • 1 nci Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu, Kara Harp Okulu ANKARA, 1995,  “İnsangücü Yönetiminde Nesene Tabanlı Simülasyon Yaklaşımı Kullanılarak Yapılan Jenerik Modellemeler”
 • 1 nci Savunma Teknolojileri Sempozyumu, Kara Harp Okulu ANKARA, 1997, “Objektif Kriterler Kullanarak Proje Önceliklendime”
 • Kaynak Kullanımında Etkinlik Semineri, MSB.lığı ANKARA, 2000, “Simülasyon Tabanlı Tedarik”
 • Araştırma ve Geliştirme Semineri, MSB.lığı ANKARA, Okulu, 2000, “Konsept Geliştirme ve Konsepte Dayalı İhtiyaçlar Sistemi”

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

 • Uzun Dönemli Savunma Planlama Modelleri
 • Ömür Devri Maliyet Analizleri
 • Çok Kriterli Uzlaşmaya Dayalı Önceliklendirme Modeli Geliştirilmesi
 • Hastane Süreç Analizi, Modelleme ve Simülasyonu
 • Fonksiyonel Kadro Görev Analizleri
 • Prim ve Ücret Yönetim Sistemi Geliştirilmesi
 • Kanada Savunma Bakanlığı İnsan Gücü Analizleri
 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Analitik Yöntemler ve Simülasyon Kullanımı Sempozyumu Direktörlüğü

LİSANS VE LİSANSÜSTÜ DÜZEYDE VERDİĞİ DERSLER

 • Sistem Simülasyonu ve Modelleme
 • Sistem Tasarımı ve Konfigürasyon Yönetimi
 • Simülasyon
 • İleri Simülasyon Teknikleri
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • İş Analizi
 • Verimililik Analizleri
 • İş Etüdü Zaman Etüdü

İLGİ VE UZMANLIK ALANLARI

 • İnsan Kaynakları Yönetiminde Kantitatif Teknikler
 • Reorganizasyon
 • Sistem Tasarımı
 • Optimizasyon
 • Simulasyon
 • Sistem Dinamikleri
 • Matematik Modelleme
 • Çok Kriterli Karar Analizleri
 • Kantitatif Karar Verme
 • Karar Destek Sistemleri
 • Maliyet Tahmin Yöntemleri
 • Ömür Devri Maliyet Yapıları ve Tahmin Teknikleri
 • Lojistik Analizler